Referenser

Gefleortens Mejeriförening
IKEA Valbo
Länsmuseumet i Gävle
Älvkarleby Kommun
Gävle Kommun
Norrporten
Region Gävleborg
Högskolan i Gävle
Gavlefastigheter
Stora Enso
Lantmäteriet i Gävle
Högbo Pensionat Skommarsgården
Sandviken Hus
Folketshus Sandviken
Gävleborgs läns landsting
Boliden Garpenberg
Gävle Vatten
Atlas Copco
Dala Flyget
Akademiska Hus
Allkontor