Diplom för Framgångsrikt förtagande

JTSecurity har ta emot Diplom för Framgångsrikt förtagande av landshövdingen i Gävleborg Per Bill.

Det är kommunerna i Gästrikland, Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision, Mellansvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle som utser de framgångsrikaste företagen i Gästrikland. Studenternas intervjuer används som grund för betygsättning och Aktiv Revision gör sedan en sammanvägning med de ekonomiska faktorerna innan de 50 främsta koras.