Alvis – Överordnatsystem

alvis1
Alvis stödjer obegränsat antal interface för mer än 25st olika fabrikanter av övervakningsutrustning. Alvis kan byggas upp och integreras med följande system:

* Inbrottslarm
* Brandlarmssystem
* Passersystem
* Perimeters
* CCTV-Video övervakning
* All typ utav Drift – Nivå, värme, ventilation, belysning etc.
* Andra processer

Uppbyggnad
Alvis kan byggas upp i alla olika storlekar såsom enkel pc-installation till stora LAN nätverk.

Du kan ansluta ditt system via internet och därmed har du tillgång till systemet oavsett var du befinner dig. Tack vare TCP/IP kan du knyta samman flera byggnader och fastigheter oavsett avstånd dessa emellan.
Aktivitets lagring

Allt som händer i din Alvis applikation lagras i händelse protokoll. Du kan enkelt skriva ut, emaila eller titta på given händelse. Detta genom att se samtliga händelser eller genom filtrering utav specifik händelse.

Säkerhet I Alvis kan du lista dina användare med giltig behörighet. Det innebär att du kan skydda ditt system från obehöriga. Du kan välja behörighetsnivå på samtliga användare. Skydda med lösenord och användarnamn. Varje gång en användare utför någonting så registreras det i händelse protokollet för full spårbarhet.

Öppet system
Alvis har ingen begränsning när det kommer till kommunikations möjligheter mellan mjukvara och hårdvara. Spirit har utvecklat och byggt upp interface för en mängd olika fabrikat. (se kompabilitets lista).

Listan utökas i takt med kundefterfrågan. Utöver dessa egen utvecklade interface så kommunicerar Alvis direkt med samtliga system som baseras på OPC, Modbus, DDE, Espa och Ascii

Alvis levereras inte som en fast plattform utan skräddarsys från grunden utefter kundens önskningar och behov.

Alvis arbetar i två stadier.
Utvecklingsläge – I detta läge bygger man upp sin applikation. Lägger till, tar bort symboler eller tex uppdaterar ritningar.

Driftläge – I detta läge läses ditt system av kontinuerligt för att söka efter avvikelser. Alla händelser i ditt system sparas och registreras.

Texten tagen från www.svasystem.se/