ASSA ARX – Passagesystem

ASSA-ARX-sakerhetssystem

ASSA ARX tar nu steget från att vara ett passersystem till att bli ett säkerhetssystem med kombinerat passersystem och inbrottslarm, där all administration sker i ett och samma gränssnitt.

ASSA ARX är idag marknadsledande när det gäller passersystem. Med larm i ARX skapas ytterligare fördelar då ARX säkerhetssystem ger förutsättningar för en ekonomisk installation, enkel administration och trygga användare.

Du som redan har ett ARX passersystem, kan enkelt uppgradera ditt system med larm. Befintlig hårdvara kan användas och enkelt kompletteras med larmkomponenter.
Nya läsare – ASSA Pando™ Display

I samband med lanseringen av ASSA ARX säkerhetssystem utökas nu också Pandofamiljen med ASSA Pando Display – en kombinerad onlineläsare och manöverpanel.

ASSA Pando Display-läsaren kan anslutas som läsare/manöverpanel till en dörrmiljö eller som fristående manöverpanel vid exempelvis en reception eller vid en övervakningscentral för att hantera larm.

Displayen på läsaren ger användaren tydliga instruktioner vid larmmanövrering och möjlighet till information om larmstatus. Inpassering kan nekas om larm är tillkopplat, vilket skapar trygghet för användaren.
ASSA Pando:

Användarvänlig med tydliga symboler och indikeringar
Framtidssäker eftersom den stöder flertalet 13,56 MHz kortteknologier. Där i bland MIFARE Classic, MIFARE DESFire, iCLASS och SEOS
Kan hantera två olika kortteknologier samtidigt. Exempelvis MIFARE Classic och MIFARE DESFire, vilket bland annat gör det möjligt att migrera till en ny säkrare kortteknologi utan att slutanvändarna påverkas
Utbytbara skal i flera färger – låt läsaren smälta in i- eller framhäver lokalens färger
Designad för att vara enkel att installera och utföra framtida servicearbeten på

Nu utökar vi ASSAs sortiment med larmkomponenter till ASSA ARX säkerhetssystem

I samband med lansering av ASSA ARX säkerhetssystem introduceras nu ett antal larmprodukter samt nya kapslingar för central- och dörrkontrollenheter.

Med master- och slavkort till centralenheterna skapas grundförutsättningar för uppbyggnad av ett säkerhetssystem med både passerkontroll och inbrottslarm. Via Secure in- och ut-enheter kan ytterligare detektorer anslutas till systemet och utgångarna kan användas för att styra exempelvis larmdon. De nya kapslingarna är rymligare, mer installationsvänliga och inspirerade av ASSA Pando™-läsarens design. Kapslingarna är framtagna för att uppfylla de krav som finns för önskad larmklass med möjlighet att montera borrskydd.

Texten lånad från ASSA ARX:s hemsida