Statx – Släcksystem

statx
Stat-X® – systemet representeraren högeffektiv och miljövänlig
släckning av bränder i obemannade slutna rum eller avgränsade
områden.
I motsats till Halon,CO2,pulver och halonersättningar kräver
inte Stat-X® trycktankar, rör eller kostsam installation som
förknippas med dessa andra system.Installationskostnaderna
reduceras därmed dramatiskt.
Aerosolgeneratorerna är praktiskt taget underhållsfria och är
garanterat funktionsdugliga efter 10 års lagring.
Stat-X® – aerosolgeneratorerna innebär betydande fördelar
över alternativa släckningsmedier och tidigare generationers
aerosoltekniker.
Tack vare aerosolens dramatiska effektivitetsförbättring kan
släckningssystemets platsbehov reduceras med nästan 90%.
Stat-X®-generatorernas effektivitet är ett resultat av den
patenterade designen, unika kemiska sammansättningen och de
ultrafina partiklarna som bildas.
Stat-X®-generatorerna producerar ett aerosolflöde som är
oskadligt och icke korrosivt, även vid hög fuktighet.

Demonstration av Stat-X Aerosolsystem för brandsläckning

Stat-X First Responder