Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar som:

Grundläggande brandskydd
Systematisk brandskyddsarbete
Heta arbeten
Anläggningsskötare för brandlarm
Utrymningsledare
Hjälp på väg
Föreståndare för hantering av brandfarliga varor
Säker transport
Kundanpassad brandskyddsutbildning