Stat-X släckanläggning på Gävle Sjukhus

JTSecurity AB har levererat och installerat en Securifire släckcentral med STAT-X släcksystem i ett EX klassat vätskerum, för automatisk släckning vid uppkommen brand.