Produkter

Securiton1
Brandlarmssystemet med morgondagens teknik.
Chansa inte med brandrisken, välj SecuriFire, en ny standard för brandlarmssystem.
SecuriFire har oöverträffad säkerhet med 100 % redundans.
Ett flexibelt innovativt system från det minsta till det största systemet. Flexibel programmering med gruppering och sektionering oavsett kabeldragning.
Securifire är ett redundant, modulärt brandlarmssystemet med morgondagens teknik.

Läs mer…

alvis1
Styr all din säkerhet med ett program
Alvis är ett överordnat mjukvaruverktyg som binder ihop
samtliga säkerhets- & driftsystem i din fastighet till ett
enkelt och överskådligt system.

Läs mer…

statx
Aerosolsystem för brandsläckning
Stat-X är ett patenterat brandsläckningssystem med kalium som aktivt släckningsmedium och utvecklat i huvudsak för obemannade utrymmen.
Systemet genererar en torr icke korrosiv kaliumbaserad aerosol och är därför extra fördelaktigt i elektronikmiljöer såsom telekomutrymmen, datarum, serverhallar, kontrollrum, styrcentraler m.m.

Läs mer…