Securiton Securifire – Brandlarm

SecuriFire – ett modulärt och redundant brandlarmssystem med spindelnätsteknologi
Securiton1
Dubbelt skydd
Få brandlarmssystem tillhandahåller ett så säkert brandskydd som SecuriFire gör. Detta då larmet är uppbyggt med dubbla komponenter – från mikroprocessorer till operativsystem.

Säker drift även vid bristande funktion
SecuriFires genomgående redundanta uppbyggnad åstadkommer vad inget annat system gör: om det aktiva systemet felar, tar det sekundära systemet över hela driften, sömlöst. Detta garanterar maximal tillgänglighet och en begynnande brand detekteras i ett ögonblick, även om funktionen är nedsatt, t.ex. på grund av kabelbrott.

Anpassningsbart för olika behov
SecuriFire är inte bara extremt tillförlitligt, det är även enormt mångsidigt och därmed kostnadseffektivt. Detta tack vare dess decentraliserade och modulära arkitektur. Det består i huvudsak av styrenheter, SecuriLine-slingor, signal-, alarm-, display- och kontrollenheter. Flertalet styrenheter, upp till 16 stycken, är sammankopplade via det redundanta SecuriFire LAN för att skapa ett kraftfullt övergripande system. Upp till 14 SecuriLines (med en total längd upp till 2000 m) kan kopplas samman till var och en av dessa styrenheter – vardera med max 128 enheter (detektorer, larmknappar, in- och utgångar etc.).

Intelligens är att kunna kontrollera något komplext med enkla medel
När en brand bryter ut är varje sekund du vinner värdefull för att bekämpa branden. Display- och kontrollenheten har konstruerats så att du så lätt som möjligt ska lokalisera branden och agera på rätt sätt, även i en stressad situation. SecuriFire är så lätt att använda att du kan vara säker på att vinna dessa värdefulla sekunder.

Manövrering sker via funktionstangenterna och kontrollhjulet (”SecuriWheel”) som låter dig navigera på den stora färgskärmen på ett lätt och användarvänligt sätt. Frontpanelens design är enkel och består av ikoner istället för text. Allt för att du snabbt och enkelt ska greppa situationen.
Alla system indikeras i klartext på displayen. Användaren kan välja mellan fyra olika språk, även efter det att systemet driftsatts och i bruk. Enheten är även försedd med skrivaranslutning för loggning samt expansionsport för anslutning av ytterligare kontroll- och displayenheter.

Fördelar med SecuriFire
– Blixtsnabb detektion av begynnande bränder
– Fullt redundant hård- och mjukvarudesign
– Modulär och decentraliserad arkitektur
– Upp till 16 slingor med 3500 komponeneter per kontrollenhet
– Enkel planering, programmering och användning
– Högsta säkerhetsstandard

Film SecuriFire (på engelska)